Privacy beleid

Tourisme et tradition

Maatschappelijke zetel / contactinlichtingen :

Rechtsvorm : ASBL

Algemene voorwaarden voor de reservaties

Een wederzijdse schriftelijke bevestiging wordt opgemaakt:

met een definitieve keuze van de rondrit, het menu (enig voor een groep ), het uurrooster en de prijs;
die de reservatiedatum en het aantal personen vastlegt.

Deze bevestigingen maken de reservatie bindend.

De prijzen zijn geldig voor groepen van minimum 25 personen.

De prijzen zijn informatief vermeld (met voorbehoud tot aanpassing ) met inbegrip van administratiekosten.

De wijzigingen betreffende het aantal personen die aan de daguitstap deelnemen, moeten per fax verstuurd worden ten laatste 5 werkdagen voor de afgesproken datum.

Indien het aantal deelnemers laattijdig wordt verminderd, zal de facturatie uitgevoerd worden volgens het aantal reservaties. Als er laattijdige inschrijvingen zijn, zal de facturatie gebeuren steunend op het werkelijke aantal personen.

De betalingen dienen te gebeuren binnen de 15 dagen die voorafgaan aan de rondritten voor de bezoeken met maaltijden, op de rekening van «Tourisme et Tradition», Fortisbank rekeningnr. 250-0075580-05 of volgens onderling afgesproken overeenkomst.

In geval van overmacht en indien het nodig blijkt te zijn, behoudt «Tourisme et Tradition» zich het recht voor om de programma’s aan te passen door verschillende alternatieven voor te stellen.

Elke afzegging dient bij «Tourisme et Tradition» toe te komen , minstens 8 werkdagen voorafgaande aan de reservatiedatum. Bij overschrijding van deze termijn en als de groep zich niet aanbiedt op de voorziene afspraak, zal er een schadevergoeding voor nalatigheid geëist worden van 100€.

De v.z.w. «Tourisme et Tradition» wijst elke verantwoordelijkheid af betreffende beschadigingen, diefstal of verlies alsook voor alle incidenten of ongevallen die zich voordoen op de plaats van de bezoeken.

 

Voor meer informatie of om een reis te plannen, neem contact op met Virginie Petre.
Tel : +32 496 43 77 38 | info@tourisme-et-tradition.be